Portfolio

In samenwerking met GroenLeven hebben zonnepark De Lindenbergh gebouwd in de gemeente Ommen.

Bij dit park was er veel aandacht voor landschappelijke inpassing en voor participatiemogelijkheden, zodat het ten goede komt voor de omgeving en de gemeenschap.

Met 2.340 panelen levert dit park groene stroom voor 250 huishoudens.

MSF is onderdeel van: Project Services Friesland | Copyright © 2021 MSF - Montage Service Friesland. | Designed By MOTO PEINS