Portfolio

Wetterskip Fryslân is een mooie samenwerking geweest met meerdere bedrijven. Als onderdeel van het project ‘Zon op rwzi’s', zijn op 13 zuiveringsinstallaties van het Wetterskip in totaal 35.000 zonnepanelen geplaatst. De verweesde gronden rondom de waterzuiveringen dienen nu als kleine duurzame energiecentrales voor Wetterskip Fryslân.

De groene stroom die daarmee wordt opgewekt draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het Waterschap. In 2020 wil zij 40% van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken, waardoor zij haar CO2-uitstoot verminderde met 13%. De zonneparken samen besparen ruim 3.300 ton CO2-uitstoot.

13 zuiveringsinstallaties!

Leeuwarden, Kootstertille, Damwoude, Drachten, Burdaard, Gorredijk, Dokkum, Joure, Sloten, Akkrum, Sneek, Warns en Wolvega

Totaal:

32.570 zonnepanelen
11.3 megawatt vermogen
Staat gelijk aan groene stroom voor: 2972 huishoudens

MSF is onderdeel van: Project Services Friesland | Copyright © 2021 MSF - Montage Service Friesland. | Designed By MOTO PEINS