Portfolio

Dit zonnepark is de eerste zonnebron in de Gemeente Opsterland en daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Opsterland om in 2035 energieneutraal te zijn.

Bij de bouw en realisatie van het park is nagedacht over de CO2 en stikstof footprint. Zo is van de bouwweg een permanente weg gemaakt, wat onnodig vervoer van gehuurde bouwrijplaten bespaart. Ook wordt voornamelijk met elektrische apparaten gewerkt om CO2 uitstoot te beperken.

De aangrenzende sportclubs profiteren ook van de komst van de zonnebron. De drie sportverenigingen zullen zoveel panelen ontvangen, waardoor zij de eerste energieneutrale sportclubs van gemeente Opsterland zijn.

Details:

12.000 zonnepanelen
4,3 megawatt vermogen
Staat gelijk aan groene stroom voor 1.100 huishoudens

MSF is onderdeel van: Project Services Friesland | Copyright © 2021 MSF - Montage Service Friesland. | Designed By MOTO PEINS